Invalid locale: "sr_RS.UTF-8", with warning (not fatal) "U_USING_FALLBACK_WARNING", falling back to "sr"
ЛКС

ЛКС

Лекарска комора Србије

Поштоване колеге,

Добродошли на платформу за online едукацију Лекарске коморе Србије!

Праћење напретка медицинске науке и праксе и технолошког развоја у медицинској делатности је стручна, законска и етичка обавеза лекара. Међутим, могућности за стручно усавршавање су често лимитиране. Увођење online програма едукације и успостављање сарадње ЛКС са појединцима, институцијама и организацијама на том плану, чине се као оптимално решење за превенцију претећег заостајања у стручном усавршавању лекара у постојећим друштвено-економским околностима.


Лекарска комора СрбијеИако нема директну обавезу у погледу обезбеђивања услова за континуирану едукацију својих чланова, Лекарска Комора је свесна објективних могућности лекара да задовоље ову потребу, као и цене по којој то раде. У условима све већих материјалних ограничења одлучили смо да створимо услове да сваки члан Коморе може своје знање поделити са другима, путем online програма.

На овој платформи чланови ЛКС ће наћи акредитоване online програме континуиране едукације, које могу да користе без плаћања котизације и додатних путних трошкова, комфорно, из своје ординације или стана, 24 сата 365 дана у години. Прве online програме обезбедили смо у сарадњи са Академијом за континуирану медицинску едукацију.

На овој платформи наћи ће место сви online програми појединаца и установа које немају сопствене могућности да исте објављују на другом месту. Ови програми ће и даље бити власништво организатора - установа, организација и појединаца који су их акредитовали. Пружањем логистичке подршке овим напорима, Лекарска Комора настоји да олакша професионални развој лекара, својих чланова, по најповољнијим условима (бесплатно), на начин који не ремети њихове друге професионалне и личне обавезе.

За кориснике програма припремили смо упутство, које ће олакшати сналажење на платформи.

Припремили смо такође одговарајуће програме обуке лекара за коришћење online едукативне технологије у теренској компјутерској учионици, коју ћемо, на ваш позив, организовати у широм Србије. И њих ћемо, као и све друге едукативне активности подржавати да би били бесплатни за чланове Коморе, јер желимо да ова платформа постане извор знања које унапређује квалитет рада лекара, а не само средство за прикупљање бодова потребних за продужење лиценце.


С поштовањем,
Прим.др Татјана Радосављевић, Директор ЛКС

Прескочи доступни програми

Доступни програми